Output von TSP

> java TSP 11 4
> java TSP 11 1
Heinz Kredel
Last modified: Sat Nov 20 11:19:35 CET 2004